Ping your blog, website, or RSS feed for Free

Menginjak Tahun Baru

 on Monday, January 21, 2013  


Menginjak Tahun Baru

  
Ya Allah Bapa kami,


Kalau saja aku dapat berjalan kembali melalui masa tahun yang silam, mengikuti jejak Yesus sendiri
dan orang-orang yang dengan iman mereka
telah menyentuh sesamanya dan juga menjamah aku, aku akan sungguh tercengang
melihat setiap orang yang kutemui.

Aku bersyukur ya Bapa bagi semua orang yang selama tahun terakhir
telah memberi semangat kepada sesama mereka dan melakukan tugas mereka
dalam meneruskan dari generasi ke generasi
warisan iman mereka yang hidup.

Aku bersyukur terutama
bagi mereka yang hidup sesuai iman mereka
melalui berbagai kesukaran, kesulitan dan penganiayaan. Aku berdoa ya Bapa, agar aku juga bisa bertumbuh
dalam iman dan kasih baik dalam waktu suka maupun duka. Tolonglah dan sertailah aku ya Bapa di sepanjang perjalanan hidupku ini, agar aku tetap teguh
setia beriman kepada-Mu.

Dengarlah doaku ini ya Bapa, Allah yang Maha Tinggi.Amin


Menginjak Tahun Baru 4.5 5 Unknown Monday, January 21, 2013 M eng i n j a k   Tahu n B a ru     Y a A ll a h B a p a k am i, K a l au s a j a aku d a p at b e r j a l a n k em b...


No comments:

Post a Comment

J-Theme