Ping your blog, website, or RSS feed for Free

KJ. 100 MULIAKANLAH

 on Thursday, May 2, 2013  

Muliakanlah, muliakanlah Tuhan Allah, Tuhan Allah Mahatinggi!
Damai sejaht’ra turun ke bumi bagi orang pengasihanNya.
Muliakanlah Tuhan Allah! Damai sejaht’ra turun ke bumi bagi orang,
Bagi orang pengasihanNya, bagi orang pengasihanNya.
Muliakanlah, muiakanlah Tuhan Allah, Tuhan Allah Mahatinggi!
Damai sejaht’ra turun ke bumi bagi orang pengasihanNya.
Amin, amin, amin.

KJ. 100 MULIAKANLAH 4.5 5 Unknown Thursday, May 2, 2013 Muliakanlah, muliakanlah Tuhan Allah, Tuhan Allah Mahatinggi! Damai sejaht’ra turun ke bumi bagi orang pengasihanNya. Muliakanlah Tuhan All...


No comments:

Post a Comment

J-Theme