Ping your blog, website, or RSS feed for Free

KJ. 005 Tuhan Allah,

 on Saturday, March 23, 2013  


Bait 1. Tuhan Allah, namaMu kami puji dan masyhurkan; isi dunia sujud di hadapanMu, ya Tuhan!
Bala sorga menyembah Dikau, khalik semesta!

Bait 2. Kerubim dan serafim memuliakan Yang Trisuci;

para rasul dan nabi, martir yang berjubah putih, G'reja yang kudus, esa, kepadaMu menyembah.

Bait 3. Bapa agung dan kudus, mahamurah dan rahmani, Putra Tunggal, Penebus, Roh, Penghibur yang sejati, Langit-bumiMu penuh kemuliaan namaMu!

Bait 4. Kristus, Raja mulia, Putra Bapa yang abadi, Kau tebus manusia oleh kurbanMu di salib.
Kuasa maut menyerah, sorga pun terbukalah!

Bait 5. TakhtaMu kekal teguh pada sisi kanan Bapa; dalam penghakimanMu, tolong umatMu yang papa: diri kami yang lemah dalam Dikau s'lamatlah!

Bait 6. Tiap hari namaMu kami puji dan muliakan, kini dan selalu t'rus sampai kesudahan zaman.
Buat kami bertekun hingga Hari DatangMu.

Bait 7. Tuhan, kasihanilah! Kasihani kami ini; dalam cahya kurnia tuntun yang telah Kaupilih. Kau Harapan umatMu : kasihMu kekal teguh!

KJ. 005 Tuhan Allah, 4.5 5 Unknown Saturday, March 23, 2013 KJ. 005 Tuhan Allah, NamaMu (KJ005.MID ) Bait 1 . Tuhan Allah, namaMu kami puji dan masyhurkan; isi dunia sujud di hadapanMu, ya Tuhan! Bala sorga menyembah Dikau, khalik s...


No comments:

Post a Comment

J-Theme