Ping your blog, website, or RSS feed for Free

Meletakkan harapan kepada Allah

 on Monday, January 21, 2013  


Meletakkan harapan kepada Allah


Ya Allahku,


Dengan keyakinan aku dapat berkata bahwa Engkau bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan.
Oleh sebab itu aku tidak akan kecewa. Hatiku tidak akan merasa terganggu.

Aku akan meletakkan pengharapanku di dalam Allah,

dan aku menantikan hari di mana aku akan memuji Engkau karena Engkau menggenapi janji-janji-Mu.

Pengharapanku kuletakkan dengan teguh kepada-Mu, dan bukan pada masalah yang aku hadapi.
Ia yang ada di dalamku lebih besar daripada yang ada di dalam dunia ini.

Engkau menebus hidupku dari lubang kubur

dan memahkotai aku dengan kasih setia dan rahmat.

Engkaupun dapat menebus keputusasaanku: Dan bukan hanya itu saja. Aku akan bermegah juga dalam kesengsaraanku, karena aku tahu, bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan,
dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan.

Dan pengharapan tidak mengecewakan,

karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hatiku oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepadaku.Amin


Meletakkan harapan kepada Allah 4.5 5 Unknown Monday, January 21, 2013 M e l e t akka n ha r apa n kepad a All a h Y a A ll a hku, D e n g a n k e y ak i n a n aku d a p at b e r k ata bah ...


No comments:

Post a Comment

J-Theme