Ping your blog, website, or RSS feed for Free

Kebesaran Tuhan

 on Monday, January 21, 2013  


Kebesaran Tuhan
Tuhan Allah,

Tiada seorangpun di dunia ini yang seperti Engkau, Engkau Allah yang Maha Mulia dan berdaulat,
Engkau berkuasa atas alam semesta dan semua isinya.
Engkau Pelukis yang agung dan hasil karya-Mu Maha sempurna. Engkau Kekal dan Suci adanya, semua mahluk di
bumi ini tunduk kepadaMu.

Kasih-Mu tak terukur dalam dan luasnya,
tak pernah berhenti mengalir sepanjang musim.
Siang dan malam mata-Mu selalu terjaga mengawasi
seluruh ciptaan-Mu, terlebih kepada kami manusia ciptaan-Mu
yang Kau buat dengan tangan-Mu sendiri.

Betapa kami bersyukur menjadi anak-Mu Tuhan. Engkaulah yang mengasihi kami dan memanggil kami menjadi anak-anak-Mu.
Engkaulah yang terlebih dahulu datang kepada kami,
dan mengampuni dosa kami dengan darah-Mu yang suci.

Jika bukan karena karya agung-Mu,
jika bukan karena kasih-Mu, kami tentulah sudah binasa dalam maut yang kekal,
namun karena pengorbanan-Mu, kami telah diangkat, diselamatkan dan diberikan karunia hidup yang kekal.

Terima kasih, Tuhan Yesus.
Kami hendak mengagungkan nama-Mu, kami hendak menari dan memuji bagi-Mu.
Kami hendak menjalani kehidupan seturut kehendak-Mu.
Tak ada satu halpun di dunia ini yang dapat memisahkan kami
dari kasih-Mu Tuhan.

Terimalah pujian dan sembah kami, kiranya segenap pujian dan persembahan kami menyenangkan hati-Mu.


Amin


Kebesaran Tuhan 4.5 5 Unknown Monday, January 21, 2013 K ebe s a r a n   Tuha n T uh a n A ll a h, T ia d a se o r a n g p u n d i d u n i a i n i y a n g s ep e rti E n ...


No comments:

Post a Comment

J-Theme