Ping your blog, website, or RSS feed for Free

Aman Dalam Lindungan Allah

 on Saturday, January 26, 2013  

“Dengan  kepak-Nya Ia  akan  menudungi engkau,  di  bawah  sayap-Nya engkau   akan   berlindung,   kesetiaan-Nya   ialah   perisai   dan   pagar tembok.” Mazmur 91:4


Mazmur 91 merupakan janji perlindungan Tuhan untuk setiap orang yang percaya kepadaNya.


Dalam kondisi bangsa ini yang tidak menentu, kejahatan dimana-mana, bencana alam  yang  terjadi,  ledakan  bom  yang  selalu  mengancam, kerusuhan yang bisa terjadi kapan saja, tidak perlu menjadi hal-hal yang ditakutkan.


Karena   janji   Tuhan   sungguh   nyata   : „Dengan   kepak-Nya   Ia   akan menudungi engkau…“, bagai seekor induk ayam yang selalu menudungi anak-anaknya dengan sayapnya, demikian juga Tuhan kita selalu menudungi kita dari segala macam bahaya.


Bagaimana caranya agar dapat tetap aman dalam lindungan Allah?


1. HATI YANG MELEKAT KEPADA ALLAH
“Sungguh, hatinya melekat kepada-Ku, maka Aku akan meluputkannya, Aku akan membentenginya,, sebab ia mengenal nama-Ku.” Maz 91:14
Hiduplah  intim  dengan  Allah.  Tingkatkan  persekutuan  pribadi  kita dengan Allah.


Dia akan meluputkan kita dari segala macam bahaya. Bahkan bahaya yang tidak kelihatanpun akan dijauhkan dari kita, “…Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung…” Maz 91:3
Kenalilah Allahmu, maka perlindungan Tuhan akan nyata kepadamu siang dan malam, Maz 91:5-6.


2. BERSERU KEPADA TUHAN
“Bila ia berseru kepada-Ku, Aku akan menjawab, Aku akan menyertai dia  dalam  kesesakan,  Aku  akan  meluputkannya  dan memuliakannya.” Maz 91:15


Tuhan ingin kita menyampaikan segala isi hati kita kepadaNya.


“Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.” Fil 4:6


Jangan pernah merasa sungkan ataupun ragu-ragu untuk berseru kepada Tuhan,  maka  Ia  akan  memerintahkan malaikat-malaikat-Nya untuk menjagai dan melindungi kita, Maz 91:11-12.


Tidak ada perlindungan yang lebih sempurna dibandingkan dengan perlindungan yang dari Tuhan.


Jangan andalkan kekuatan manusia ataupun kekuatan diri sendiri, tetapi andalkanlah Tuhan  di  atas  segalanya, Yer  17:5-8.  Maka  perlindungan Tuhan akan selalu nyata di dalam setiap langkah hidup kita.


Tingkatkan persekutuan pribadi kita dengan Allah. Nyatakan segala keinginan kita dalam doa dan permohonan.


Aman Dalam Lindungan Allah 4.5 5 duniainformasi Saturday, January 26, 2013 “Dengan  kepak-Nya Ia  akan  menudungi engkau,  di  bawah  sayap-Nya engkau   akan   berlindung,   kesetiaan-Nya   ialah   perisai   dan ...


No comments:

Post a Comment

J-Theme